Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Virkemiddelkatalog for reduktion af marint affald

Katalog over mulige og målrettede virkemidler med henblik på at forebygge marint affald i de danske farvande. Kataloget skal være målrettet de hyppigste affaldstyper på strande og havbunden samt særligt skadelige affaldsemner.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2019)
Titel Virkemiddelkatalog for reduktion af marint affald
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Katalog over mulige og målrettede virkemidler med henblik på at forebygge marint affald i de danske farvande. Kataloget skal være målrettet de hyppigste affaldstyper på strande og havbunden samt særligt skadelige affaldsemner.
Deadline 24-10-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se venligst annonceringsbetingelserne.
Dokumenter
Ordregiver Miljøministeriet Departementet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Udvælgelseskriterier Mindstekravet i forbindelse med udvælgelse er, at leverandøren kan dokumentere mindst 1 reference, der viser erfaring inden for hvert af områderne udarbejdelse af virkemiddelkataloger eller lignende samt erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.
Adresse Slotsholmsgade 12
1216
København K
WWW: www.mfvm.dk
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90720000-0 - Miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lone Søderberg
Kontakt E-mail: lomu@mfvm.dk
Telefon: +45 93588134
Adresse for modtagelse af tilbud lomu@mfvm.dk, rikla@mfvm.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[09-10-2019 09:37:39]
Ordregiver har ændret tidsfristen for tilbudsgivning samt tidsfristen for fremsendelse af spørgsmål. Revideret version 2 af annonceringsbetingelserne med de nye tidsfrister er gældende og er uploaded til udbud.dk. Ud over forlængelse af tidsfristerne er ikke foretaget ændringer i annonceringsbetingelserne eller i det øvrige udbudsmateriale.
[09-10-2019 09:47:52]
Ordregiver har forlænget tidsfristen for tilbudsgivning og fremsendelse af spørgsmål til udbuddet. Ordregiver har den 9. oktober 2019 uploaded revideret version 2 af annonceringsbetingelserne med de nye tidsfrister. Ændringerne af tidsfristerne fremgår med rød tekst. Der er ikke foretaget ændringer herudover.

Åbn tidligere version 09-10-2019 Luk tidligere version 09-10-2019
Titel Virkemiddelkatalog for reduktion af marint affald
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Katalog over mulige og målrettede virkemidler med henblik på at forebygge marint affald i de danske farvande. Kataloget skal være målrettet de hyppigste affaldstyper på strande og havbunden samt særligt skadelige affaldsemner.
Deadline 24-10-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se venligst annonceringsbetingelserne.
Dokumenter
Ordregiver Miljøministeriet Departementet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Udvælgelseskriterier Mindstekravet i forbindelse med udvælgelse er, at leverandøren kan dokumentere mindst 1 reference, der viser erfaring inden for hvert af områderne udarbejdelse af virkemiddelkataloger eller lignende samt erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.
Adresse Slotsholmsgade 12
1216
København K
WWW: www.mfvm.dk
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90720000-0 - Miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lone Søderberg
Kontakt E-mail: lomu@mfvm.dk
Telefon: +45 93588134
Adresse for modtagelse af tilbud lomu@mfvm.dk, rikla@mfvm.dk
Åbn tidligere version 04-10-2019 Luk tidligere version 04-10-2019
Titel Virkemiddelkatalog for reduktion af marint affald
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Katalog over mulige og målrettede virkemidler med henblik på at forebygge marint affald i de danske farvande. Kataloget skal være målrettet de hyppigste affaldstyper på strande og havbunden samt særligt skadelige affaldsemner.
Deadline 21-10-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se venligst annonceringsbetingelserne.
Dokumenter
Ordregiver Miljøministeriet Departementet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Udvælgelseskriterier Mindstekravet i forbindelse med udvælgelse er, at leverandøren kan dokumentere mindst 1 reference, der viser erfaring inden for hvert af områderne udarbejdelse af virkemiddelkataloger eller lignende samt erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.
Adresse Slotsholmsgade 12
1216
København K
WWW: www.mfvm.dk
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90720000-0 - Miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lone Søderberg
Kontakt E-mail: lomu@mfvm.dk
Telefon: +45 93588134
Adresse for modtagelse af tilbud lomu@mfvm.dk, rikla@mfvm.dk