Om udbud.dk

På www.udbud.dk er de danske offentlige udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Samtidigt gør udbud.dk det lettere for ordregiverne at håndtere indkøbsprocessen.

For ordregivere

Pr. 1. juli 2022 skal alle ordregivere benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, når indkøbet har en anslået værdi på mindst 100.000 kr. eksklusive moms. Denne annonceringspligt følger af § 10, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse med senere ændringer”.

Dermed skal I som ordregivere annoncere følgende kontrakter på www.udbud.dk:

 • offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og med en anslået værdi på mindst 100.000 kr. eksklusive moms.

Forpligtelsen til at annoncere om offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og med en anslået værdi på mindst 100.000 kr. eksklusive moms på udbud.dk vil tilsvarende blive anset for opfyldt, hvis I som ordregivere har valgt at offentliggøre et indkøb ved en EU-udbudsbekendtgørelse. EU-udbud skal oprettes på TED (Tenders Electronic Daily).

Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser med en anslået værdi på under 100.000 kr. eksklusive moms skal annonceres på en sådan måde, at der sikres en passende grad af offentlighed. Denne annonceringspligt følger af § 10 a i ”Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse med senere ændringer”. Forpligtelsen til at sikre en passende grad af offentlighed ved annonceringen kan ske på flere måder. Forpligtelsen vil altid være opfyldt, hvis I som ordregiver har valg at offentliggøre et indkøb på udbud.dk eller ved en EU-udbudsbekendtgørelse, men annoncering på hjemmeside mv. kan også være tilstrækkelig.

På www.udbud.dk får I desuden følgende muligheder:

 • I kan annoncere offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse.
 • I kan offentliggøre licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudslovens afsnit I
 • I kan varsle jeres fremtidige indkøbsplaner. Statslige myndigheder skal dog varsle fremtidige indkøb.
 • I kan få et samlet overblik over egne udbud og indkøbsplaner.
 • I kan offentliggøre ændringer til et allerede annonceret udbud eller foretage aflysning af et udbud.
 • I kan markere udbud som særligt velegnede for små og mellemstore virksomheder (SMV venligt).
 • I kan vælge, om I ønsker at få feedback på det konkrete udbud.

Der er udarbejdet et sæt standardskabeloner, som I af hensyn til udformningen af den tekniske løsning skal benytte i forbindelse med offentliggørelsen.

I skal som ordregivere kontrollere, at udbud, indkøbsplaner eller ændringer i udbud eller indkøbsplaner bliver annonceret på udbud.dk lige umiddelbart efter indtastningen eller på det tidspunkt, hvor de er planlagt til at skulle annonceres. Hvis dette ikke sker, skal I kontakte udbud.dk.

I brugervejledningen for ordregivere, kan du læse mere om udbud.dk’s funktionaliteter.

Særligt for staten

For at udbrede kendskabet til kommende udbud i staten har ministerierne pligt til efter det statslige indkøbscirkulære at indberette oplysninger om fremtidige udbud og annonceringer til udbud.dk. Det skal ske i den skabelon, der er tilgængelig på udbud.dk. Oplysningerne skal anvendes til at varsle fremtidige indkøb, så leverandørerne bedre vil kunne tilrettelægge deres tilbud på offentlige kontrakter.

Det indebærer, at de enkelte ministerier, når de har overblik over, hvilke udbud og annonceringer de forventer at gennemføre det næste år, skal indberette en oversigt over udbuddene og annonceringerne til udbud.dk. Det bør oplyses i beskrivelsen, om der er tale om et EU-udbud eller en annoncering, hvilket område udbuddet vedrører, og hvornår det planlægges gennemført. Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at oplyse kontraktens forventede løbetid, og hvem der er kontaktperson på det pågældende udbud.

En indkøbsplan vil naturligvis kunne ændres i de tilfælde, hvor uforudsete forhold påvirker den overordnede prioritering af opgaverne. Udbud.dk giver derfor også mulighed for at indberette ændringer af en indkøbsplan. Indkøbsplaner bliver automatisk slettet på udbud.dk efter 5 år.

For leverandører

Alle interesserede kan på udbud.dk finde en oversigt over seneste danske EU-udbud, udbud under tærskelværdierne og indkøbsplaner.

Udbud.dk tilbyder følgende redskaber til at finde de udbud, der er mest relevante for din virksomhed:

 • Du kan lave simple/udvidede søgninger eller fritekstsøgninger i udbud under tærskelværdierne eller i indkøbsplaner. Søgning i EU-udbud er ikke mulig.
 • Du kan få overblik over, hvilke udbud der er særligt velegnede til små og mellemstore virksomheder (SMV venligt).

Er du logget ind som bruger, kan du desuden:

 • gemme din søgning til senere brug
 • abonnere på en søgning, således at du modtager besked - via e-mail eller RSS – når der er fundet et udbud, der matcher din søgning
 • gemme et udbud under tærskelværdierne og indkøbsplaner
 • abonnere på et gemt udbud under tærskelværdierne eller en indkøbsplan, således at du modtager besked - via e-mail eller RSS - om ændringer eller aflysning af dette udbud under tærskelværdierne eller indkøbsplan
 • give feedback på konkrete udbud

Udbud.dk tilbyder også en funktion, der skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at finde relevante partnere til at indgå i konsortier og i fællesskab byde på offentlige opgaver:

Er du logget ind som bruger, kan du:

 • på et konkret udbud søge efter forretningspartnere
 • få dine kontaktoplysninger vist på siden med udbuddet, så andre leverandører kan tage kontakt til dig via telefon eller e-mail
 • slette din anmodning om kontakt

I brugervejledningen for leverandører kan du læse mere om udbud.dk’s funktionaliteter.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde en vejledning om konsortiedannelse. Find vejledningen her.