OBS: ÆNDRING I VISNING AF EU-UDBUD FRA 14. NOVEMBER 2022

Fra 14. november 2022 vil visning af offentliggjorte udbud på udbud.dk være opdelt. Der vil således ske særskilt visning af nationale annoncerede udbud og EU-udbud. Det vil ikke længere være muligt at oprette faste søgninger på EU-udbud, men alene for nationale annoncerede udbud (udbud under tærskelværdierne og indkøbsplaner). Eksisterende faste søgninger vil tilsvarende fremadrettet kun vise nationale annoncerede udbud og ikke EU-udbud, og der gives ikke længere besked om ændringer i tidligere gemte EU-udbud. Der kan i stedet oprettes søgeprofiler for EU-udbud på TED her. Vejledning til brug af søgefunktioner og søgeprofiler på TED kan findes her. Ændringerne skyldes, at bekendtgørelser der offentliggøres i supplementet til den Officielle Journal (OJ S) fra 14. november 2022, kan være baseret på eForms i stedet for TED schema. Det kan derfor ikke garanteres, at alle EU-udbud vises på udbud.dk.

Søg nationale udbud


Offentliggørelsesdato

Tilbudsfrist


Seneste udbud under tærskelværdierne og indkøbsplaner

Udbudstype Titel Ordregiver Leveringssted SMV venligt Annonceret Tilbudsfrist    
Udbud under tærskelværdierne Drift af grønne områder - SYD Tønder Service A/S - Tønder Spildevand A/S Syddanmark SMV venligt 26-01-2023 24-02-2023 kl. 12.00
(28 dage og 10.5 timer tilbage)
Thu, 26 Jan 2023 16:01:51 GMT Fri, 24 Feb 2023 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Drift af grønne områder - NORD Tønder Service A/S - Tønder Spildevand A/S Syddanmark SMV venligt 26-01-2023 24-02-2023 kl. 12.00
(28 dage og 10.5 timer tilbage)
Thu, 26 Jan 2023 16:00:40 GMT Fri, 24 Feb 2023 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Acquisition and processing of airborne optical data within the COASTal LIFE project in Denmark Aalborg Kommune DANMARK 26-01-2023 10-02-2023 kl. 12.00
(14 dage og 10.5 timer tilbage)
Thu, 26 Jan 2023 16:00:00 GMT Fri, 10 Feb 2023 12:00:00 GMT