VÆR OPMÆRKSOM PÅ ANNULLEREDE EU-UDBUD

EU-udbud annulleres på TED via ”bekendtgørelse om indgåede kontrakter”, del V.1) Oplysninger om ikke-tildeling. Da denne bekendtgørelse ikke knyttes op på det enkelt udbud på udbud.dk, kan der under udbudsdetaljerne ligge flere udbudsbekendtgørelser, hvoraf én kan være annulleret. Du bør derfor via linket til TED løbende undersøge, om et udbud er annulleret ved at gennemgå dokumenterne i dokumentfamilien. Læs mere ved at trykke her.

Søg udbud


Offentliggørelsesdato

Tilbudsfrist


Seneste udbud og indkøbsplaner

I EU-udbud finder du gældende tilbudsfrist med klokkeslæt i udbudsbekendtgørelsen med evt. ændringer under udbudsdetaljer.
Udbudstype Titel Ordregiver Leveringssted SMV venligt Annonceret Tilbudsfrist    
Udbud under tærskelværdierne Konsulentbistand ifm. projekt om fastlæggelse af naturlige baggrundskoncentrationer for miljøfarlige forurenende stoffer i danske ferske og marine vandområder Miljøstyrelsen DANMARK SMV venligt 13-09-2019 04-10-2019 kl. 12.00
(18 dage og 15.5 timer tilbage)
Fri, 13 Sep 2019 14:15:00 GMT Fri, 04 Oct 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Restricted procedure: Baseline Study on Horticulture Value Chain-Challenges and Opportunities in Tanzania Udenrigsministeriet EXTRA-REGIO NUTS 1 (DKZ) SMV venligt 13-09-2019 30-09-2019 kl. 14.00
(14 dage og 17.5 timer tilbage)
Fri, 13 Sep 2019 13:00:00 GMT Mon, 30 Sep 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - Annoncering af videokonferenceudstyr DR Byen København 13-09-2019 27-09-2019 kl. 10.00
(11 dage og 13.5 timer tilbage)
Fri, 13 Sep 2019 10:00:00 GMT Fri, 27 Sep 2019 10:00:00 GMT