Seneste EU-udbud fra danske myndigheder

Tabellen viser seneste EU-udbud annonceret på TED af danske ordregivende myndigheder. I EU-udbud finder du gældende tilbudsfrist med klokkeslæt i udbudsbekendtgørelsen med evt. ændringer under udbudsdetaljer på TED.

Dokumentnr. Beskrivelse Offentliggørelsesdato Frist
589672-2023 Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 29-09-2023
589443-2023 Danmark-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer 29-09-2023 02-11-2023
589430-2023 Danmark-Fredericia: Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi 29-09-2023
589351-2023 Danmark-København: Lægemidler 29-09-2023 07-11-2023
589334-2023 Danmark-København: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 29-09-2023
589195-2023 Danmark-Ballerup: Vejledning og rådgivning 29-09-2023
588936-2023 Danmark-Svendborg: Kød 29-09-2023 14-11-2023
588912-2023 Danmark-Haslev: Fjernvarme (indenbys) 29-09-2023 04-10-2023
588639-2023 Danmark-Horsens: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 29-09-2023
588638-2023 Danmark-Valby: Reparations- og vedligeholdelsestjenester 29-09-2023 26-09-2023
588339-2023 Danmark-København: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 29-09-2023
588338-2023 Danmark-Odense: Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen 29-09-2023
588322-2023 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023
588086-2023 Danmark-Brabrand: Bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023
587996-2023 Danmark-Aabenraa: Personbiler 29-09-2023
587713-2023 Danmark-København: Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer 29-09-2023
587615-2023 Danmark-Holbæk: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing 29-09-2023
587601-2023 Danmark-Suldrup: Bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023
587584-2023 Danmark-Valby: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 29-09-2023 26-09-2023
587539-2023 Danmark-Esbjerg: Affaldssække og -poser af polyethylen 29-09-2023
587292-2023 Danmark-Værløse: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 29-09-2023
587181-2023 Danmark-Ballerup: Hydrografiske tjenester 29-09-2023
587151-2023 Danmark-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 29-09-2023
587032-2023 Danmark-Valby: Transporttjenester (ikke affaldstransport) 29-09-2023
586991-2023 Danmark-Fredericia: Vanddampturbiner 29-09-2023
586983-2023 Danmark-Glostrup: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 29-09-2023
586774-2023 Danmark-København: Ingeniørvirksomhed 29-09-2023 27-10-2023
586755-2023 Danmark-Albertslund: Bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023
586673-2023 Danmark-Skanderborg: Installation af belysning og elektriske signalanlæg 29-09-2023
586633-2023 Danmark-Ballerup: Løfte- og håndteringsudstyr 29-09-2023
586576-2023 Danmark-Aalborg: Plastprodukter 29-09-2023 27-10-2023
586387-2023 Danmark-Taastrup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023 27-10-2023
586311-2023 Danmark-Ringkøbing: Industrimaskiner 29-09-2023
585988-2023 Danmark-Kolding: Bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023 26-10-2023
585796-2023 Danmark-Slagelse: Medicinske forbrugsmaterialer 29-09-2023
585700-2023 Danmark-København: Polymerer af acryl i primær form 29-09-2023
585697-2023 Danmark-Aalborg: Udstyr og instrumenter til transfusion og infusion 29-09-2023
585658-2023 Danmark-Esbjerg: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 29-09-2023 23-10-2023
585591-2023 Danmark-Odense: Tjenester på miljøområdet 29-09-2023
585550-2023 Danmark-Fredericia: Databehandlingsmaskiner (hardware) 29-09-2023
585439-2023 Danmark-Hjørring: Opførelse af kontorhuse 29-09-2023
585393-2023 Danmark-Ballerup: Satellitrelateret kommunikationsudstyr 29-09-2023
585267-2023 Danmark-København: Reparation og vedligeholdelse af motorcykler 29-09-2023
585249-2023 Danmark-København: Kloakdæksler 29-09-2023
585094-2023 Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 29-09-2023
585047-2023 Danmark-Køge: Brystproteser 29-09-2023 27-10-2023
585015-2023 Danmark-Slagelse: Bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023 27-10-2023
584658-2023 Danmark-Sorø: Medicinske forbrugsmaterialer 29-09-2023 30-10-2023
584565-2023 Danmark-Kolding: Bygge- og anlægsarbejder 29-09-2023 26-10-2023
584515-2023 Danmark-Vejle: Jordemoderhjælp 29-09-2023
Side 1 af 42