Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling af metode og indhentning af data til indberetning om genbrug i Danmark (Udbud annulleret)

Miljøstyrelsen er ansvarlig for at overvåge og vurdere foranstaltninger til genbrug og for at indberette data til EU-Kommissionen om genbrug i overensstemmelse med en fælles metode, som Kommissionen fastlægger. Senest d. 30. juni 2023 skal EU’s medlemsstater rapportere kvantitative og kvalitative data om genbrug for året 2021. Der skal rapporteres for genbrug genereret af husholdninger og operatører på genbrugsområdet, inden for følgende produktgrupper:
- tekstiler
- elektrisk og elektronisk udstyr
- møbler
- byggematerialer- og produkter
Yderligere skal der indsamles og indrapporteres kvantitativ data for emballage.

Miljøstyrelsen udbyder opgaven, hvor der skal udvikles en metode for indhentning af data samt beregning og indrapportering af denne data til EU-Kommissionen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-02-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-02-2023)
Titel Udvikling af metode og indhentning af data til indberetning om genbrug i Danmark
Dokumenttype Anullering af udbud
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen er ansvarlig for at overvåge og vurdere foranstaltninger til genbrug og for at indberette data til EU-Kommissionen om genbrug i overensstemmelse med en fælles metode, som Kommissionen fastlægger. Senest d. 30. juni 2023 skal EU’s medlemsstater rapportere kvantitative og kvalitative data om genbrug for året 2021. Der skal rapporteres for genbrug genereret af husholdninger og operatører på genbrugsområdet, inden for følgende produktgrupper:
- tekstiler
- elektrisk og elektronisk udstyr
- møbler
- byggematerialer- og produkter
Yderligere skal der indsamles og indrapporteres kvantitativ data for emballage.

Miljøstyrelsen udbyder opgaven, hvor der skal udvikles en metode for indhentning af data samt beregning og indrapportering af denne data til EU-Kommissionen.
Annonceret 25-01-2023 kl. 13.15
Deadline Udbud annulleret
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Uddybning af kriterier kan findes i Annonceringsbetingelserne.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
72310000-1 - Databehandling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Trine Hveisel Djurhuus
Kontakt E-mail: trhdj@mst.dk
Telefon: +45 20415923
Modtagers firmanavn Miljøstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[10-02-2023 10:49:41]
Fejl i tekst

Åbn tidligere version 25-01-2023 Luk tidligere version 25-01-2023
Titel Udvikling af metode og indhentning af data til indberetning om genbrug i Danmark
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen er ansvarlig for at overvåge og vurdere foranstaltninger til genbrug og for at indberette data til EU-Kommissionen om genbrug i overensstemmelse med en fælles metode, som Kommissionen fastlægger. Senest d. 30. juni 2023 skal EU’s medlemsstater rapportere kvantitative og kvalitative data om genbrug for året 2021. Der skal rapporteres for genbrug genereret af husholdninger og operatører på genbrugsområdet, inden for følgende produktgrupper:
- tekstiler
- elektrisk og elektronisk udstyr
- møbler
- byggematerialer- og produkter
Yderligere skal der indsamles og indrapporteres kvantitativ data for emballage.

Miljøstyrelsen udbyder opgaven, hvor der skal udvikles en metode for indhentning af data samt beregning og indrapportering af denne data til EU-Kommissionen.
Annonceret 25-01-2023 kl. 13.15
Deadline 14-02-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Uddybning af kriterier kan findes i Annonceringsbetingelserne.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
72310000-1 - Databehandling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Trine Hveisel Djurhuus
Kontakt E-mail: trhdj@mst.dk
Telefon: +45 20415923
Modtagers firmanavn Miljøstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C