Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Grønt vedligehold og vinterforanstaltninger på Odsherred Forsynings arealer

Græsslåning, klipning af hække og buske, saltning og rydning af sne mv. på Odsherred Forsynings arealer i Odsherred Kommune over de næste 3 år.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-03-2019)
Titel Grønt vedligehold og vinterforanstaltninger på Odsherred Forsynings arealer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Græsslåning, klipning af hække og buske, saltning og rydning af sne mv. på Odsherred Forsynings arealer i Odsherred Kommune over de næste 3 år.
Deadline 28-03-2019 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Uddybning af tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Entreprisen tildeles efter
laveste pris i post 1-5 samt tillægsydelsen for bortskaffelse af organisk affald.
Dokumenter
Ordregiver ODSHERRED SPILDEVAND A/S // CVR:31616522
Adresse Hovedgaden 39
4571
Grevinge
CPV kode 77311000-3 - Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
90620000-9 - Snerydning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Frederik Brandt
Kontakt E-mail: feb@odsherredforsyning.dk
Telefon: +45 59661532
Modtagers firmanavn Odsherred Spildevand A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Hovedgaden 39