Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling af spil-element til regionsvalg 2013

Danske Regioner og de fem regioner vil i forbindelse med Regionsvalget i 2013 etablere en fælles web-indsats - en web-platform/hjemmeside - med præsentation af valget, kandidaterne og regionerne.

Regionerne har valgt at understøtte valgindsatsen med et selvstændigt underholdende spil-element. Spil-elementet skal være et tydeligt og underholdende digitalt indslag, som fungerer i sammenhæng med den øvrige valgindsats.

Formålet med spil-elementet er generelt, at øge kendskabet til regionernes opgaver og opgaveløsning.

Desuden ønskes det, at spil-elementet:

• Fungerer som underholdende indgang til den øvrige del af den digitale valgindsats.
• Stimulerer spillerne til at søge yderligere viden om regionerne.
• Understøtter interaktion mellem spillerne og potentielle spillere ved at man kan udfordre og invitere til spil.
• Indeholder et socialt aspekt, ved at man kan spille sammen flere ad gangen og ved at man kan spille mod andre spillere.
• Kan spilles alene.
• Indeholder en kobling til sociale medier

Spil-elementets målgruppe er sat til de 25-40-årige.

Pristilbuddet kan maksimalt lyde på 360.000 kr. eksklusiv moms, og skal dække alle udviklingsomkostninger.

Spørgsmål
Spørgsmål stillet 10 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Senest 6 dage før tilbudsfristen vil spørgsmålene blive besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på www.regioner.dk:
http://www.regioner.dk/Om+Regionerne/Udbud+vedr+regionsvalget+2013.aspx

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 18-01-2013) Luk udbudsdetaljer (gældende version 18-01-2013)
Titel Udvikling af spil-element til regionsvalg 2013
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Regioner og de fem regioner vil i forbindelse med Regionsvalget i 2013 etablere en fælles web-indsats - en web-platform/hjemmeside - med præsentation af valget, kandidaterne og regionerne.

Regionerne har valgt at understøtte valgindsatsen med et selvstændigt underholdende spil-element. Spil-elementet skal være et tydeligt og underholdende digitalt indslag, som fungerer i sammenhæng med den øvrige valgindsats.

Formålet med spil-elementet er generelt, at øge kendskabet til regionernes opgaver og opgaveløsning.

Desuden ønskes det, at spil-elementet:

• Fungerer som underholdende indgang til den øvrige del af den digitale valgindsats.
• Stimulerer spillerne til at søge yderligere viden om regionerne.
• Understøtter interaktion mellem spillerne og potentielle spillere ved at man kan udfordre og invitere til spil.
• Indeholder et socialt aspekt, ved at man kan spille sammen flere ad gangen og ved at man kan spille mod andre spillere.
• Kan spilles alene.
• Indeholder en kobling til sociale medier

Spil-elementets målgruppe er sat til de 25-40-årige.

Pristilbuddet kan maksimalt lyde på 360.000 kr. eksklusiv moms, og skal dække alle udviklingsomkostninger.

Spørgsmål
Spørgsmål stillet 10 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Senest 6 dage før tilbudsfristen vil spørgsmålene blive besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på www.regioner.dk:
http://www.regioner.dk/Om+Regionerne/Udbud+vedr+regionsvalget+2013.aspx
Deadline 04-02-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier (i prioriteret rækkefølge):

• At ideen til spil-elementet er original, og at resultatet kan blive en markant del af den digitale oplysningsindsats

• Tidligere erfaring med udvikling af spil til målgruppen

• Hvorvidt tilbudsgiveren har detaljerede og troværdige planer for sikring af leveringen.

• Det økonomisk mest fordelagtige i forhold til ovenstående kriterier
Dokumenter
Ordregiver Danske Regioner // CVR:55832218
Skønnet kontraktsum 360000 DKK
Adresse Dampfærgevej 22
2100
København
CPV kode 72212222-1 - Udvikling af webserverprogrammel
72421000-7 - Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000-4 - Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mia Dalby Larsen
Kontakt E-mail: mdl@regioner.dk
Telefon: +45 35298208
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[14-01-2013 14:40:06]

[18-01-2013 13:22:51]

[18-01-2013 13:25:23]
Udbuddet er blevet opdateret med link til spørgsmål/svar

Åbn tidligere version 18-01-2013 Luk tidligere version 18-01-2013
Titel Udvikling af spil-element til regionsvalg 2013
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Regioner og de fem regioner vil i forbindelse med Regionsvalget i 2013 etablere en fælles web-indsats - en web-platform/hjemmeside - med præsentation af valget, kandidaterne og regionerne.

Regionerne har valgt at understøtte valgindsatsen med et selvstændigt underholdende spil-element. Spil-elementet skal være et tydeligt og underholdende digitalt indslag, som fungerer i sammenhæng med den øvrige valgindsats.

Formålet med spil-elementet er generelt, at øge kendskabet til regionernes opgaver og opgaveløsning.

Desuden ønskes det, at spil-elementet:

• Fungerer som underholdende indgang til den øvrige del af den digitale valgindsats.
• Stimulerer spillerne til at søge yderligere viden om regionerne.
• Understøtter interaktion mellem spillerne og potentielle spillere ved at man kan udfordre og invitere til spil.
• Indeholder et socialt aspekt, ved at man kan spille sammen flere ad gangen og ved at man kan spille mod andre spillere.
• Kan spilles alene.
• Indeholder en kobling til sociale medier

Spil-elementets målgruppe er sat til de 25-40-årige.

Pristilbuddet kan maksimalt lyde på 360.000 kr. eksklusiv moms, og skal dække alle udviklingsomkostninger.

Spørgsmål stillet 10 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Senest 6 dage før tilbudsfristen vil spørgsmålene blive besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på www.regioner.dk:
http://www.regioner.dk/Om+Regionerne/Udbud+vedr+regionsvalget+2013.aspx
Deadline 04-02-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier (i prioriteret rækkefølge):

• At ideen til spil-elementet er original, og at resultatet kan blive en markant del af den digitale oplysningsindsats

• Tidligere erfaring med udvikling af spil til målgruppen

• Hvorvidt tilbudsgiveren har detaljerede og troværdige planer for sikring af leveringen.

• Det økonomisk mest fordelagtige i forhold til ovenstående kriterier
Dokumenter
Ordregiver Danske Regioner // CVR:55832218
Skønnet kontraktsum 360000 DKK
Adresse Dampfærgevej 22
2100
København
CPV kode 72212222-1 - Udvikling af webserverprogrammel
72421000-7 - Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000-4 - Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mia Dalby Larsen
Kontakt E-mail: mdl@regioner.dk
Telefon: +45 35298208
Åbn tidligere version 14-01-2013 Luk tidligere version 14-01-2013
Titel Udvikling af spil-element til regionsvalg 2013
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Regioner og de fem regioner vil i forbindelse med Regionsvalget i 2013 etablere en fælles web-indsats - en web-platform/hjemmeside - med præsentation af valget, kandidaterne og regionerne.

Regionerne har valgt at understøtte valgindsatsen med et selvstændigt underholdende spil-element. Spil-elementet skal være et tydeligt og underholdende digitalt indslag, som fungerer i sammenhæng med den øvrige valgindsats.

Formålet med spil-elementet er generelt, at øge kendskabet til regionernes opgaver og opgaveløsning.

Desuden ønskes det, at spil-elementet:

• Fungerer som underholdende indgang til den øvrige del af den digitale valgindsats.
• Stimulerer spillerne til at søge yderligere viden om regionerne.
• Understøtter interaktion mellem spillerne og potentielle spillere ved at man kan udfordre og invitere til spil.
• Indeholder et socialt aspekt, ved at man kan spille sammen flere ad gangen og ved at man kan spille mod andre spillere.
• Kan spilles alene.
• Indeholder en kobling til sociale medier

Spil-elementets målgruppe er sat til de 25-40-årige.

Pristilbuddet kan maksimalt lyde på 360.000 kr. eksklusiv moms, og skal dække alle udviklingsomkostninger.
Deadline 04-02-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier (i prioriteret rækkefølge):

• At ideen til spil-elementet er original, og at resultatet kan blive en markant del af den digitale oplysningsindsats

• Tidligere erfaring med udvikling af spil til målgruppen

• Hvorvidt tilbudsgiveren har detaljerede og troværdige planer for sikring af leveringen.

• Det økonomisk mest fordelagtige i forhold til ovenstående kriterier
Dokumenter
Ordregiver Danske Regioner // CVR:55832218
Skønnet kontraktsum 360000 DKK
Adresse Dampfærgevej 22
2100
København
CPV kode 72212222-1 - Udvikling af webserverprogrammel
72421000-7 - Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000-4 - Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mia Dalby Larsen
Kontakt E-mail: mdl@regioner.dk
Telefon: +45 35298208
Åbn tidligere version 07-01-2013 Luk tidligere version 07-01-2013
Titel Udvikling af spil-element til regionsvalg 2013
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Danske Regioner og de fem regioner vil i forbindelse med Regionsvalget i 2013 etablere en fælles web-indsats - en web-platform/hjemmeside - med præsentation af valget, kandidaterne og regionerne.

Regionerne har valgt at understøtte valgindsatsen med et selvstændigt underholdende spil-element. Spil-elementet skal være et tydeligt og underholdende digitalt indslag, som fungerer i sammenhæng med den øvrige valgindsats.

Formålet med spil-elementet er generelt, at øge kendskabet til regionernes opgaver og opgaveløsning.

Desuden ønskes det, at spil-elementet:

• Fungerer som underholdende indgang til den øvrige del af den digitale valgindsats.
• Stimulerer spillerne til at søge yderligere viden om regionerne.
• Understøtter interaktion mellem spillerne og potentielle spillere ved at man kan udfordre og invitere til spil.
• Indeholder et socialt aspekt, ved at man kan spille sammen flere ad gangen og ved at man kan spille mod andre spillere.
• Kan spilles alene.
• Indeholder en kobling til sociale medier

Spil-elementets målgruppe er sat til de 25-40-årige.

Pristilbuddet kan maksimalt lyde på 360.000 kr. eksklusiv moms, og skal dække alle udviklingsomkostninger.
Deadline 04-02-2013 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier (i prioriteret rækkefølge):

• At ideen til spil-elementet er original, og at resultatet kan blive en markant del af den digitale oplysningsindsats

• Tidligere erfaring med udvikling af spil til målgruppen

• Hvorvidt tilbudsgiveren har detaljerede og troværdige planer for sikring af leveringen.

• Det økonomisk mest fordelagtige i forhold til ovenstående kriterier
Dokumenter
Ordregiver Danske Regioner // CVR:55832218
Skønnet kontraktsum 360000 DKK
Adresse Dampfærgevej 22
2100
København
CPV kode 72212222-1 - Udvikling af webserverprogrammel
72421000-7 - Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000-4 - Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Jacob Winther
Kontakt E-mail: jwi@regioner.dk
Telefon: +45 28559000