Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering i forbindelse med rapport om kortlægning af kontrolmetoder til det emissionsbegrænsende udstyr: Et litteraturstudie.

Færdselsstyrelsen (herefter ordregiveren) skal have udført en kortlægning af, hvilke kontrolmetoder der kan anvendes til miljømålinger i forbindelse med periodesyn af tunge køretøjer. Kortlægningen afvikles som et litteraturstudie. Kortlægningen skal udmunde i en rapport.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-09-2020)
Titel Annoncering i forbindelse med rapport om kortlægning af kontrolmetoder til det emissionsbegrænsende udstyr: Et litteraturstudie.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Færdselsstyrelsen (herefter ordregiveren) skal have udført en kortlægning af, hvilke kontrolmetoder der kan anvendes til miljømålinger i forbindelse med periodesyn af tunge køretøjer. Kortlægningen afvikles som et litteraturstudie. Kortlægningen skal udmunde i en rapport.
Annonceret 08-09-2020 kl. 14.45
Deadline 21-09-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Omvendt licitation. Kriterierne fremgår af materialet.
Dokumenter
Ordregiver Færdselsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 150000 DKK
Udvælgelseskriterier Ingen mindstekrav til egnethed
Adresse Sorsigvej 35
6760
Ribe
WWW: www.fstyr.dk
CPV kode 71318000-0 - Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Signe Shim
Kontakt E-mail: sshi@fstyr.dk
Telefon: +45 41875552