Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af etablering og drift af ladestandere

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af ladestandere i Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte af Kulturministeriets og Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme på koncessionsvilkår. Ordregiver inviterer hermed interesserede egnede virksomheder til at afgive tilbud på løsning af denne opgave.

Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet på rib-software.com.
Udbudsnummer: TN 771729 - Udbud af etablering og drift af ladestandere

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2024)
Titel Udbud af etablering og drift af ladestandere
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af ladestandere i Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte af Kulturministeriets og Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme på koncessionsvilkår. Ordregiver inviterer hermed interesserede egnede virksomheder til at afgive tilbud på løsning af denne opgave.

Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet på rib-software.com.
Udbudsnummer: TN 771729 - Udbud af etablering og drift af ladestandere
Annonceret 27-06-2024 kl. 14.10
Deadline 23-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil i forbindelse med tildelingen af kontrakten lægge følgende kriterier for tildeling til grund.

Tilbud der ikke opfylder samtlige minimumskrav i kravspecifikationen er ukonditionsmæssige og vil derfor ikke blive taget i betragtning.

Kontrakten tildeles til den tilbudsgiver, der betaler den højeste tilbudspris for at få tildelt koncessionen på at etablere og drive ladestandere på Kulturministeriets og Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme og som opfylder samtlige minimumskrav.

Hvis 2 eller flere tilbudsgivere tilbyder samme tilbudspris tildeles kontrakten til den tilbudsgiver, der opfylder flest krav udover samtlige minimumskrav.
Link til udbudsmateriale https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN771729&date=1719561445900
Ordregiver Slots- og Kulturstyrelsen
Udvælgelseskriterier Tilbudsgivere skal have erfaring med etablering og drift af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur.

Tilbudsgiver skal på anmodning kunne dokumentere erfaring med etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestander.
Adresse Hammerichsgade 14
1611
København V
WWW: www.slks.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
31610000-5 - Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
31681500-8 - Opladere
31158000-8 - Ladeaggregater
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Josephine Bøgen Theilgaard
Kontakt E-mail: jobt@slks.dk
Telefon: +45 29432163
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[28-06-2024 10:10:33]
Der er indsat nyt link til udbudsmaterialet.

Åbn tidligere version 27-06-2024 Luk tidligere version 27-06-2024
Titel Udbud af etablering og drift af ladestandere
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af ladestandere i Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte af Kulturministeriets og Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme på koncessionsvilkår. Ordregiver inviterer hermed interesserede egnede virksomheder til at afgive tilbud på løsning af denne opgave.

Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet på rib-software.com.
Udbudsnummer: TN 771729 - Udbud af etablering og drift af ladestandere
Annonceret 27-06-2024 kl. 14.10
Deadline 23-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil i forbindelse med tildelingen af kontrakten lægge følgende kriterier for tildeling til grund.

Tilbud der ikke opfylder samtlige minimumskrav i kravspecifikationen er ukonditionsmæssige og vil derfor ikke blive taget i betragtning.

Kontrakten tildeles til den tilbudsgiver, der betaler den højeste tilbudspris for at få tildelt koncessionen på at etablere og drive ladestandere på Kulturministeriets og Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme og som opfylder samtlige minimumskrav.

Hvis 2 eller flere tilbudsgivere tilbyder samme tilbudspris tildeles kontrakten til den tilbudsgiver, der opfylder flest krav udover samtlige minimumskrav.
Link til udbudsmateriale www.rib-software.com/dk/
Ordregiver Slots- og Kulturstyrelsen
Udvælgelseskriterier Tilbudsgivere skal have erfaring med etablering og drift af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur.

Tilbudsgiver skal på anmodning kunne dokumentere erfaring med etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestander.
Adresse Hammerichsgade 14
1611
København V
WWW: www.slks.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
31610000-5 - Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
31681500-8 - Opladere
31158000-8 - Ladeaggregater
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Josephine Bøgen Theilgaard
Kontakt E-mail: jobt@slks.dk
Telefon: +45 29432163