Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af forebyggende fyrværkerikampagne 2024-2025

Formålet med kampagnen er at adfærdspåvirke målgrupperne til sikker håndtering af fyrværkeri ved især at bruge beskyttelsesbriller, holde afstand, undgå at holde tændt fyrværkeri i hånden og aldrig at bruge ulovligt fyrværkeri.
Udbuddet drejer sig specifikt om at producere:
• En bred kampagne målrettet antændere af fyrværkeri, især store drenge og mænd.
Der ønskes tilbud på en færdig kampagne fra start til slut. Dvs. idéudvikling, udformning, eksekvering af kampagnen, indrykning, distribution, effektmåling samt en afsluttende evaluering.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-06-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-06-2024)
Titel Udbud af forebyggende fyrværkerikampagne 2024-2025
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formålet med kampagnen er at adfærdspåvirke målgrupperne til sikker håndtering af fyrværkeri ved især at bruge beskyttelsesbriller, holde afstand, undgå at holde tændt fyrværkeri i hånden og aldrig at bruge ulovligt fyrværkeri.
Udbuddet drejer sig specifikt om at producere:
• En bred kampagne målrettet antændere af fyrværkeri, især store drenge og mænd.
Der ønskes tilbud på en færdig kampagne fra start til slut. Dvs. idéudvikling, udformning, eksekvering af kampagnen, indrykning, distribution, effektmåling samt en afsluttende evaluering.
Annonceret 17-06-2024 kl. 12.00
Deadline 14-08-2024 kl. 09.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Kreativ idé og effekt for målgruppen
• Tilbudsgiverens referencer til løsning af relevante opgaver
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e7a9372a-225f-406c-bb2f-e2e8e33a271a/homepage
Ordregiver Sikkerhedsstyrelsen
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Udvælgelseskriterier • I tilbudsmaterialet skal der indgå referencer til udvikling og eksekvering af relevante adfærdspåvirkende kampagner med dokumenteret effekt.
• Der skal udpeges en projektleder, som tidligere har arbejdet med kampagner for offentlige instanser. CV skal indgå i tilbudsmaterialet.
• I tilbuddet skal indgå en tidsplan. Opgaven skal inddeles i faser, hvor Sikkerhedsstyrelsen skal godkende hver enkelt fase. Faserne kunne fx være kreativ idé, kampagnens budskab, kampagnens grafiske udtryk, eksekverings-plan samt evalueringsplan.
Adresse Esbjerg Brygge 30
6700
Esbjerg
WWW: www.sik.dk
CPV kode 79990000-0 - Øvrig forretningsservice
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anders Kringelholt
Kontakt E-mail: AKR@sik.dk
Telefon: +45 33732543