Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rammeaftale for Renovering af belysning i BIOFOS - Offentlig licitation

Belysningen på hovedparten af BIOFOS’ tre spildevandsrensningsanlæg i København og Hvidovre er forældet, energitung og flere steder i så dårlig forfatning, at det skal renoveres. Dette gælder både inde- og udendørsbelysning i drifts- og kontorarealer samt belysning i ingeniørgange, kælderområder, lagerfaciliteter mv. I flere områder er lyset direkte defekt, hvorfor der er hængt midlertidige lyskilder såsom lyskæder op, og kun i nyere bygninger er belysningen med LED-lyskilder. Eksisterende belysning på BIOFOS’ tre anlæg skal derfor renoveres og moderniseres til LED-belysning.
Denne tilbudsindhentning vedrører: Rammeaftale for renovering af belysning i BIOFOS.
Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i Projektbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelsen.
Formålet med nærværende projekt er at finde en el-installatør der kan håndtere opgaven med renovering af belysningen i BIOFOS.
Rammeaftalen udbydes som en samlet rammeaftale, og ikke opdelt i delkontrakter, for at mindske grænseflader og koordineringen for BIOFOS.
Rammeaftalen løber i 24 måneder, med mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse.
Den anslåede værdi af Rammeaftalen for 4 år forventes at blive, som nedenfor angivet.
Desuden er maksimalværdien angivet. Denne er afhængige af renoveringens omfang, der først kendes efter gennemgang af områderne i forbindelse med indgåelse af de respektive delaftaler på rammeaftalen.
Anslået værdi:                             15.000.000 kr.
Maksimal værdi:                         20.000.000 kr.
Entreprenøren er ikke garanteret en bestemt omsætning på rammeaftalen, men det BIOFOS´ klare forventning, at rammeaftalen vil blive anvendt til projektets gennemførelse af renovering af belysningen i BIOFOS.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/229114550.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-05-2024)
Titel Rammeaftale for Renovering af belysning i BIOFOS - Offentlig licitation
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Belysningen på hovedparten af BIOFOS’ tre spildevandsrensningsanlæg i København og Hvidovre er forældet, energitung og flere steder i så dårlig forfatning, at det skal renoveres. Dette gælder både inde- og udendørsbelysning i drifts- og kontorarealer samt belysning i ingeniørgange, kælderområder, lagerfaciliteter mv. I flere områder er lyset direkte defekt, hvorfor der er hængt midlertidige lyskilder såsom lyskæder op, og kun i nyere bygninger er belysningen med LED-lyskilder. Eksisterende belysning på BIOFOS’ tre anlæg skal derfor renoveres og moderniseres til LED-belysning.
Denne tilbudsindhentning vedrører: Rammeaftale for renovering af belysning i BIOFOS.
Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i Projektbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelsen.
Formålet med nærværende projekt er at finde en el-installatør der kan håndtere opgaven med renovering af belysningen i BIOFOS.
Rammeaftalen udbydes som en samlet rammeaftale, og ikke opdelt i delkontrakter, for at mindske grænseflader og koordineringen for BIOFOS.
Rammeaftalen løber i 24 måneder, med mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse.
Den anslåede værdi af Rammeaftalen for 4 år forventes at blive, som nedenfor angivet.
Desuden er maksimalværdien angivet. Denne er afhængige af renoveringens omfang, der først kendes efter gennemgang af områderne i forbindelse med indgåelse af de respektive delaftaler på rammeaftalen.
Anslået værdi:                             15.000.000 kr.
Maksimal værdi:                         20.000.000 kr.
Entreprenøren er ikke garanteret en bestemt omsætning på rammeaftalen, men det BIOFOS´ klare forventning, at rammeaftalen vil blive anvendt til projektets gennemførelse af renovering af belysningen i BIOFOS.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/229114550.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 13-05-2024 kl. 10.22
Deadline 07-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris (40 %). Organisation (30 %). Tilgang til arbejdet (30%).
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/229114550.aspx
Ordregiver BIOFOS A/S
Skønnet kontraktsum 15000000 DKK
Udvælgelseskriterier 1) En positiv egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår. 2) En samlet årsomsætning på minimum 3.000.000 kr. i de seneste 2 afsluttede regnskabsår. 3) Tilbudsgiver skal have udført minimum 2 referencer og maksimalt 4 referencer vedrørende tilsvarende opgaver, som ansøger har udført inden for se seneste 5 år.
Adresse Refshalevej 250
1432
København K
CPV kode 45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
31527200-8 - Udendørsbelysning
45311000-0 - Installation af el-ledninger og el-armaturer
45316100-6 - Installation af udstyr til udendørsbelysning
31532000-4 - Dele til lamper og belysningsarmaturer
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mie Søgaard
Kontakt E-mail: miso@biofos.dk
Telefon: +45 93390287
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/229114550.aspx