Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud på ladestandere 2024

Kommunen er forpligtet af Ladestanderbekendtgørelsen til at få opsat ladeudtag ved 50 lokaliteter i Kerteminde Kommune inden 1. januar 2025.
Kerteminde Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).
Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.
Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.
Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-01-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-01-2024)
Titel Udbud på ladestandere 2024
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kommunen er forpligtet af Ladestanderbekendtgørelsen til at få opsat ladeudtag ved 50 lokaliteter i Kerteminde Kommune inden 1. januar 2025.
Kerteminde Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).
Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.
Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.
Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.
Annonceret 26-01-2024 kl. 13.00
Deadline 01-03-2024 kl. 16.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/221594043.aspx
Ordregiver Kerteminde Kommune
Adresse Hans Schacks Vej 4
5300
Kerteminde
CPV kode 51112100-1 - Installation af udstyr til distribution af elektricitet
31000000-6 - Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Katja Faber
Kontakt E-mail: kmfa@kerteminde.dk
Telefon: +45 65151421
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/221594043.aspx