Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Invitation to tender - user-engagement features in app

1. GENERELLE OPLYSNINGER:

Udbuddets titel:
Udbyder navn: Ztove Aps
Adresse: landbrugsvej 10
CVR nr.: 38613421
Dato: 02-09-2022
Deadline for tilbud: 14-09-2022
Spørgsmål og tilbud rettes til: Jeppe Bredahl Rasmussen
Tlf. nr. og e-mail: +45 30 95 26 11 og jeppe.bredahl@ztove.com

2. PRÆSENTATION AF UDBYDENDE VIRKSOMHED:

Ztove udvikler, producerer og markedsfører fremtidens kogegrej og induktionskomfurer. Kerneproduktet er gryder og pander med integrerede termometer der via. trådløs teknologi styres med smartphone eller tablet. Teknologien gør det muligt at styre madlavningsprocesser på et komfur med hidtil uset præcision på ±1°C.

Præcis temperaturstyringen giver mange fordele: mindre energiforbrug, bedre smag, lettere tilberedning og reduceret risiko for at det koger over eller mad brænder på.

Se mere på www.ztove.com


3. BESKRIVELSE AF OPGAVEN UNDER MARKEDSAFDÆKNING:

Opgaven er at bistå Ztove med analyse og udviklingsplan i forbindelse med forbedring af brugerengagerende funktioner i Ztoves mobil app. Ztove kogeplader er vanskelige at sælge fordi kogeplader er en produktkategori der sjældent udskiftes uden en særlig lejlighed som fx. nyt køkken, renovering eller flytning. Derfor er det essentielt at have en velfungerende app der kan opbygge et community og derigennem øge salget af komfurer via. gode oplevelser og referencer.

Opgaver i projektet indebærer analyse og forslag til forbedringsmuligheder indenfor:
Brugerundersøgelse af ønsker til bruger engagerende features i app
Identifikation af tiltag der kan engagere brugere til at deltage aktivt med skabelse af content til produktet, fx. opskrifter og automatiserede kogeprogrammer.
Undersøge hvordan barrierer reduceres i forbindelse med at få brugere til at skabe content til produkt, fx. ved oprettelse af opskrifter.
Undersøge hvordan barrierer reduceres i forbindelse med at få brugere til at skabe automatiserede kogeprogrammer.
Undersøgelse af nuværende best-practice indenfor bruger engagereing i lignende apps og forslag til implementering af de mest lovende heraf.
evt. funktioner til at dele opskrifter/programmer på sociale medier.
evt. brugertilpasset “favorit-temperaturer” til forskellige fødevarer.

4. OPGAVENS MÅL OG SUCCESKRITERIER:
Her beskrives hvad målet med opgavens løsning er og hvordan det måles/sikres at opgaven er løst.

Målet med opgaven er at få et gennemarbejdet bud på hvordan Ztove appen kan forbedres. Opgaven løses ved at give konkret bud på løsninger som virksomheden Ztove selv kan implementere. leverancen kan fx. være i form af mock-ups i Adobe XD, Figma eller lignende der giver Ztove mulighed for at tage stilling og implementere ønskede features.

Vi forventer som minimum konkrete og visuelle forslag til:
Forslag til strategi for brugerengagement
Forslag til initiativer der forbedrer brugerengagementet
Forslag til opbygning af opskriftoprettelser for brugere, gerne med 2-3 scenarier vi i Ztove selv kan teste og implementere
Forslag til opbygning af automatiserede kogeprogrammer for brugere, gerne med 2-3 scenarier vi i Ztove selv kan teste og implementere
Forslag til funktioner der kan opbygge bruger engagegering, helst med henblik på oprettelse af comminty følelse og på sigt refferal salg.


5. BUDGET OG TILBUDSSPECIFIKATION:
Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:
• En kort præsentation af tilbudsgiver med angivelse af CVR-nummer og kontaktoplysninger. Evt.
også med referencer og historik
• Tilbudsgivers forslag til løsning af opgaven
• Angivelse af pris for løsning af opgaven
• Evt. rabat
• Forventet tidsplan
• Evt. forudsætninger for tilbuddet

6. BAGGRUND FOR UDBUD:
Udbyder er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Dette udbud er et led heri.
Vi understreger at tilbudsgiver alene må give tilbud på den efterspurgte leverance. Ydelser af eksekverende
eller implementerende karakter kan ikke godkendes
Det endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem
pris og kvalitet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 18-01-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 18-01-2023)
Titel Invitation to tender - user-engagement features in app
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse 1. GENERELLE OPLYSNINGER:

Udbuddets titel:
Udbyder navn: Ztove Aps
Adresse: landbrugsvej 10
CVR nr.: 38613421
Dato: 02-09-2022
Deadline for tilbud: 14-09-2022
Spørgsmål og tilbud rettes til: Jeppe Bredahl Rasmussen
Tlf. nr. og e-mail: +45 30 95 26 11 og jeppe.bredahl@ztove.com

2. PRÆSENTATION AF UDBYDENDE VIRKSOMHED:

Ztove udvikler, producerer og markedsfører fremtidens kogegrej og induktionskomfurer. Kerneproduktet er gryder og pander med integrerede termometer der via. trådløs teknologi styres med smartphone eller tablet. Teknologien gør det muligt at styre madlavningsprocesser på et komfur med hidtil uset præcision på ±1°C.

Præcis temperaturstyringen giver mange fordele: mindre energiforbrug, bedre smag, lettere tilberedning og reduceret risiko for at det koger over eller mad brænder på.

Se mere på www.ztove.com


3. BESKRIVELSE AF OPGAVEN UNDER MARKEDSAFDÆKNING:

Opgaven er at bistå Ztove med analyse og udviklingsplan i forbindelse med forbedring af brugerengagerende funktioner i Ztoves mobil app. Ztove kogeplader er vanskelige at sælge fordi kogeplader er en produktkategori der sjældent udskiftes uden en særlig lejlighed som fx. nyt køkken, renovering eller flytning. Derfor er det essentielt at have en velfungerende app der kan opbygge et community og derigennem øge salget af komfurer via. gode oplevelser og referencer.

Opgaver i projektet indebærer analyse og forslag til forbedringsmuligheder indenfor:
Brugerundersøgelse af ønsker til bruger engagerende features i app
Identifikation af tiltag der kan engagere brugere til at deltage aktivt med skabelse af content til produktet, fx. opskrifter og automatiserede kogeprogrammer.
Undersøge hvordan barrierer reduceres i forbindelse med at få brugere til at skabe content til produkt, fx. ved oprettelse af opskrifter.
Undersøge hvordan barrierer reduceres i forbindelse med at få brugere til at skabe automatiserede kogeprogrammer.
Undersøgelse af nuværende best-practice indenfor bruger engagereing i lignende apps og forslag til implementering af de mest lovende heraf.
evt. funktioner til at dele opskrifter/programmer på sociale medier.
evt. brugertilpasset “favorit-temperaturer” til forskellige fødevarer.

4. OPGAVENS MÅL OG SUCCESKRITERIER:
Her beskrives hvad målet med opgavens løsning er og hvordan det måles/sikres at opgaven er løst.

Målet med opgaven er at få et gennemarbejdet bud på hvordan Ztove appen kan forbedres. Opgaven løses ved at give konkret bud på løsninger som virksomheden Ztove selv kan implementere. leverancen kan fx. være i form af mock-ups i Adobe XD, Figma eller lignende der giver Ztove mulighed for at tage stilling og implementere ønskede features.

Vi forventer som minimum konkrete og visuelle forslag til:
Forslag til strategi for brugerengagement
Forslag til initiativer der forbedrer brugerengagementet
Forslag til opbygning af opskriftoprettelser for brugere, gerne med 2-3 scenarier vi i Ztove selv kan teste og implementere
Forslag til opbygning af automatiserede kogeprogrammer for brugere, gerne med 2-3 scenarier vi i Ztove selv kan teste og implementere
Forslag til funktioner der kan opbygge bruger engagegering, helst med henblik på oprettelse af comminty følelse og på sigt refferal salg.


5. BUDGET OG TILBUDSSPECIFIKATION:
Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:
• En kort præsentation af tilbudsgiver med angivelse af CVR-nummer og kontaktoplysninger. Evt.
også med referencer og historik
• Tilbudsgivers forslag til løsning af opgaven
• Angivelse af pris for løsning af opgaven
• Evt. rabat
• Forventet tidsplan
• Evt. forudsætninger for tilbuddet

6. BAGGRUND FOR UDBUD:
Udbyder er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Dette udbud er et led heri.
Vi understreger at tilbudsgiver alene må give tilbud på den efterspurgte leverance. Ydelser af eksekverende
eller implementerende karakter kan ikke godkendes
Det endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem
pris og kvalitet.
Annonceret 18-01-2023 kl. 13.15
Deadline 01-02-2023 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tidsplan
Erfaring med lignende projekter
Vurdering af evne til at løse problemstillingen
Geografisk placering / lokal forankring
Dokumenter
Ordregiver Ztove ApS
Skønnet kontraktsum 75000 DKK
Adresse Landbrugsvej 10
5260
Odense
CPV kode 72212100-0 - Branchespecifik programmeludvikling
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jeppe Bredahl Rasmussen
Kontakt E-mail: jeppe@ztove.com
Telefon: +45 30952611
Modtagers firmanavn Ztove
Adresse for modtagelse af tilbud Landbrugsvej 10