Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldscontainere og -spande 2021/S 228-599665

Kort beskrivelse

Thisted Kommune udbyder herved ’’Indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere til Thisted Kommune 2021’’ i offentligt EU-udbud efter Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015) og Lovbekendtgørelse nr. 593 af 02/06/2016 om Klagenævnet for Udbud.Opgaven er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, samt det øvrige udbudsmateriale.Ordregiver har valgt at opdele ydelsen i to delaftaler, én på 2-hjulede beholdere og én på mincontainere/4-hjulede affaldsbeholdere, for at øge konkurrencen på opgaven. Tilbudsgiver kan vælge at byde på en eller begge delaftaler. Kontrakten forventes at træde i kraft med virkning fra den 01.04.2022 og løber frem til og med den 31.10.2029 i form af løbende supplerende leverancer i kontraktperioden.Udførelsen af de i kravspecifikationen anførte ydelser skal igangsættes fra den 01.04.2022 og den endelige bestilling forventes at tilgå vindende Tilbudsgiver i juni 2022. Vindende Tilbudsgiver skal råde over leveringslokaliteten fra den 01.08.2022 og skal påbegynde udbringningen fra den 01.09.2022 og får således første betaling i oktober 2022. Kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden.<br>

Læs mere
Ordregiver Thisted Kommune
Annonceret 24-11-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 24-11-2021 kl. 09.00
Deadline 21-12-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599665-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse