Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2021/S 179-466933

Kort beskrivelse

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19.2 Leveringsaftalen

omfatter levering af omsorgssystem.

Brønderslev Kommune, Fagenheden for Sundhed og Velfærd samt Ungecentret, ønsker et samlet EOJ-system til understøttelse af opgaverne på alle nedenstående områder:

• Myndighedsområdet

= Visitationen, Ældre og Hjælpemidler, Det Specialiserede Område samt Ungecentret

• Ældreområdet

= Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Plejecentre

• Handicapområdet

• Psykiatriområdet

• Misbrugsområdet

• Sundhedsområdet

= Træning, Aktivitetsområdet, Tandplejen, Rehabilitering og Forebyggende hjemmebesøg

EOJ-systemet skal udgøres af ét samlet system baseret på samme basissystem, hvorfra brugeren kan få adgang via et log-in til alle funktionaliteter, der understøtter kommunens opgaver på ovennævnte områder.

Systemet skal samtidig kunne understøtte BUM-modellen (bestiller-udfører-modtager), hvor myndighed (Visitationen/Ungecentret, Forebyggelse og Rehabilitering samt Sygeplejen) bestiller af indsatse

Læs mere
Ordregiver Brønderslev Kommune
Annonceret 15-09-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 15-09-2021 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466933-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed