Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Servicering af sandfang og fedtudskillere i Gentofte Kommunes Institutioner

Servicering og tømning af sandfang og fedtudskillere på institutioner i Gentofte Kommune

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-01-2021)
Titel Servicering af sandfang og fedtudskillere i Gentofte Kommunes Institutioner
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Servicering og tømning af sandfang og fedtudskillere på institutioner i Gentofte Kommune
Annonceret 13-01-2021 kl. 12.01
Deadline 25-01-2021 kl. 16.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier 100%
Link til udbudsmateriale www.gentofte.dk
Ordregiver Gentofte Kommune
Udvælgelseskriterier Laveste Pris
Adresse Bernstorffsvej 161
2920
Charlottenlund
CPV kode 50700000-2 - Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mette Sandvig
Kontakt E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603