Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2020/S 253-638611

Kort beskrivelse

Erhvervshus Nordjylland udbyder et dynamisk indkøbssystem, der omfatter følgende kategorier:

— EU Finansierede program "Vilje til Vækst", "SMV Pro" og "Kompas" - Fælles for alle programmer er at vriksomheder kan søge økonomisk støtte til udvikling og kompetenceløft indenfor de 3 programmer.

"Vilje til Vækst" og "Kompas" er alene gældende for nordjyske virksomheder - Smv Pro er landsdækkende for alle danske virksomheder. "Kompas" forventes igangsat midt i januar 2021. De 2 øvrige programmer er i drift.

Nærværende dynamisk indkøbssystem etableres med det formål, at rådgivere der ønsker, at afgive tilbud på "indkøb af eksterne konsulentydelser" i de 3 programmer skal søge optagelse i nærværende dynamisk. indkøbssystem.

Der kan i systemets levetid tilføres nye EU finansierede programmer. Dette bekendtgøres i TED-databasen. Indholdet af fagkategorierne og underkategorierne er dynamiske og kan ændres. En rådgiver kan søge optagelse i programmer og fagkategorier efter eget ønske.

Læs mere
Ordregiver Erhvervshus Nordjylland
Annonceret 29-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 29-12-2020 kl. 09.00
Deadline 27-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638611-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse