Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser inden for skovbrug 2020/S 244-604644

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører bestandsgående flishugning og udtransport af flis.

Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Vadehavet, Blåvandshuk, Trekantsområdet og Sønderjylland. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Opgaven vil primært bestå af traditionel bestandsgående frontmadet flishugning i hugstspor, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej. Der vil være tale om flishugning af hele træer, trædele eller hugstaffald i tyndingsbevoksninger, men afdriftsarealer kan også forekomme. Træet vil enten være fældet med fældebunkelægger eller motormanuelt. Opgaven kan også omfatte flishugning og udtransport i stejlt klitterræn. Maskiner til udførslen af arbejdet skal overholde kravene i “Naturstyrelsens miljøkrav 2020”, jf. bilag 1.1. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt forlange dokumentation for kravets opfyldelse. Alle maskiner skal have et gyldigt og synligt miljøgodkendelsesskilt monteret.

Læs mere
Ordregiver Naturstyrelsen
Annonceret 15-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-12-2020 kl. 09.00
Deadline 01-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604644-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK, Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse