Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Madudbringning 2020/S 227-559750

Kort beskrivelse

Madservice omfatter de ydelser som der står beskrevet i bilag 2 - madservice - færdiglavet mad på køl og kravspecifikationen.

I bilag 2 står følgende:

"Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan få madservice. Ydermere skal du have et ernæringsmæssigt behov, som sundhedsfagligt vurderes kun kan dækkes af madsservice. Madservice kan bevilliges til dig, hvis du har brug for støtte til at opretholde din ernæringsstatus i en kortere eller længere periode. Som udgangspunkt ydes hjælpen til dig, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selvstændigt kan varetage tilberedning af måltider, og hvor det vurderes, at du ikke vil kunne trænes til selv at tilberede maden."

Den estimeret værdi af den samlede opgave er 12. mio. DKK. Dette er dog udelukkende et estimat baseret på det historiske forbrug.

Læs mere
Ordregiver Odsherred Kommune
Annonceret 20-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-11-2020 kl. 09.01
Deadline 16-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559750-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter