Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2020/S 213-522062

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder 2 delkontrakter for henholdsvis drikkevand og spildevand. Delkontrakterne vedrører laboratorieydelser og prøvetagning, som specificeret i udbuds- og kontraktgrundlaget.

Laboratorieydelserne omfatter udtagning af grundvands-, drikkevands-, spildevands- og slamprøver, samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor.

Tryk her https://permalink.mercell.com/141602252.aspx

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Annonceret 02-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-11-2020 kl. 09.01
Deadline 30-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522062-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse