Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 182-440391

Kort beskrivelse

Copenhagen Malmö Port (CMP) driver erhvervshavne i henholdsvis København og Malmö, og er ansvarlig for udflytningen af den eksisterende erhvervshavn fra Levantkaj til de nyopfyldte arealer i Ydre Nordhavn. I den forbindelse og i tilknytning til den generelle drift af erhvervshavnen ønsker CMP at indgå parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning med 2 rådgivere.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S er formel grundejer, KMC Nordhavn er depotejer i forbindelse med opfyldningen og CMP vil stå som bygherre ved etablering af den nye erhvervshavn.

De 2 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive, forstået på den måde, at CMP har mulighed for – uden anvendelse af nærværende parallelle rammeaftaler – at indgå aftaler om teknisk rådgivning på baggrund af traditionelle udbud eller direkte tildeling (hvis udbudsreglerne tillader dette) af konkrete projekter.

Læs mere
Ordregiver Copenhagen Malmö Port, filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige
Annonceret 18-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-09-2020 kl. 10.01
Deadline 16-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440391-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed