Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2020/S 170-411481

Kort beskrivelse

Denne leverance, benævnt "Vejservice og grøn drift 2021-2024" omfatter følgende hovedopgaver, der skal udføres i Gribskov Kommune:

- Renhold

- Drift af afvanding

- Græsslåning

- Drift af beplantning

- Brolægning

- Færdselstavler og vejinventar

- Gruspladser, -stier og -veje

- Regningsarbejder.

Leverancen omfatter dels planlagte eller rekvirerede arbejder til udførelseskrav og dels arbejder til tilstandskrav.

Arbejdet udbydes i 5 delkontrakter

- Helsinge

- Græsted

- Gilleleje

- Gribskov Øst

- Gribskov Vest.

En leverandør kan blive tildelt én, flere, eller alle 5 delkontrakter.

Delkontrakter kan forlænges 2 x 1 år efter gensidig overenskomst.

Læs mere
Ordregiver Gribskov Kommune
Annonceret 02-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-09-2020 kl. 10.00
Deadline 30-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411481-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse