Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvæsenet, til krematorier og offentlige toiletter 2020/S 132-322450

Kort beskrivelse

Færdiggørelse af nye almene boliger til handicappede på Kellersvej, Gladsaxe.

Byggesagens art, overordnede omfang og funktion:

— Ny opførelse af 39 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede med tilhørende servicearealer i alt ca. 3 200 m2

— Ombygning/renovering af eksisterende bygninger i alt. ca. 2 000 m2

— Terræn og belægningsarbejder.

Forud for denne entreprise nedrives eksisterende kælder, mens der sideløbende med denne entreprise vil foregå fejl og mangelafhjælpning i nyopførte bygninger.

Læs mere
Ordregiver Gladsaxe Kommune, Ejendomscenteret
Annonceret 10-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-07-2020 kl. 10.00
Deadline 21-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322450-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse