Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udlejning af helikoptere med besætning 2020/S 126-309108

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at anskaffe ledningsinspektion udført fra helikopter af Energinets El-transmissionsanlæg (luftledning/kabel) samt gas-transmissionsanlæg (rør). Opgaven skal gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning inden for helikopterflyvning herunder bl.a. ”BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter. Ledningsinspektionen skal gennemføres i overensstemmelse med Visuelflyveregler VFR (Visual Flight Rules) For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de i udbudsmaterialet med tilhørende bilag. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud i henhold til Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.

Læs mere
Ordregiver Energinet Eltransmission A/S
Annonceret 02-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-07-2020 kl. 10.00
Deadline 03-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309108-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed