Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Snerydning 2020/S 104-251151

Kort beskrivelse

Offentligt udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2020 - 2024.

Udbuddet omfatter glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner, herunder parkeringspladser, buslommer o.l., og institutioner i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Udbuddet omfatter klasse I, II og III-entrepriser og institutions-entrepriser, i alt 55 delaftaler, hvoraf de 2 er dobbelte.

Læs mere
Ordregiver Nordsjællands Park og Vej I/S
Deadline 30-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251151-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (11-05-2020)

Snerydning 2020/S 091-217147

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217147-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Høring vedr. kommende udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2020-2024.

Udbuddet vil omfatte glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner, herunder parkeringspladser buslommer o.l., og institutioner i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Udbuddet vil omfatte klasse I, II og III-entrepriser og institutions-entrepriser, i alt 55 delaftaler.

Der anmodes om høringssvar senest 25. maj 2020.

Der modtages kun høringssvar via Mercell.

Læs mere
Ordregiver Nordsjællands Park og Vej I/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217147-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse