Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

udbud af persontransport i forbindelse med udkørerende fogedforretninger

Retter på Frederiksberg, Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg udbyder på vegne af rekvirenter af udkørerende fogedforretninger persontransport af foged inden for Rettens på Frederiksberg retskreds.
Der er i 2020 afsat 172 dage til udkørerende fogedforretninger, hvor der tages forbehold for at dage kan aflyses.
Der ønskes oplyst fast timepris for transport inkl. fri kilometer samt dækker gebyrer f.eks. faktureringsgebyr.
I øvrigt omkring betingelser for leverancen henvises til leveringsaftale bilag 1 samt kontraktudkast, der er vedhæftet

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-02-2020)
Titel udbud af persontransport i forbindelse med udkørerende fogedforretninger
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Retter på Frederiksberg, Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg udbyder på vegne af rekvirenter af udkørerende fogedforretninger persontransport af foged inden for Rettens på Frederiksberg retskreds.
Der er i 2020 afsat 172 dage til udkørerende fogedforretninger, hvor der tages forbehold for at dage kan aflyses.
Der ønskes oplyst fast timepris for transport inkl. fri kilometer samt dækker gebyrer f.eks. faktureringsgebyr.
I øvrigt omkring betingelser for leverancen henvises til leveringsaftale bilag 1 samt kontraktudkast, der er vedhæftet
Deadline 14-03-2020 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Dokumenter
Ordregiver Domstolsstyrelsen
Udvælgelseskriterier Der skal kunne fremlægges dokumentation for relevante forsikringer for leverandører, der har tilladelse til at drive erhvervsmæssig persontransport.
Adresse Store Kongensgade 1-3
1264
København K
CPV kode 60140000-1 - Persontransport, ikke rutekørsel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Christiansen
Kontakt E-mail: jpc@domstol.dk
Telefon: +45 40558404
Modtagers firmanavn Retten på Frederiksberg
Adresse for modtagelse af tilbud Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg