Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggemodning 2020/S 014-027637

Kort beskrivelse

Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 8 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder.

Læs mere
Ordregiver Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Annonceret 21-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-01-2020 kl. 11.00
Deadline 28-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:027637-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (20-01-2020)

Byggemodning 2020/S 013-025425

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025425-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 8 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder.

Læs mere
Ordregiver Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Annonceret 20-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-01-2020 kl. 11.00
Deadline 28-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025425-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse