Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kystsikringsarbejder 2019/S 246-604658

Kort beskrivelse

Arbejdet omfatter kystfodring på den jyske Vestkyst og oprensning i havnebassiner, indsejlinger og sejlløb primært langs den jyske Vestkyst og i Limfjorden.

Årlig mængde sand til levering som kystfodring er ca. 4 000 000 m3. Årlig mængde sand og sediment til oprensning er ca. 1 700 000 m3 og 380 000 TDS.

Læs mere
Ordregiver Kystdirektoratet
Deadline 27-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604658-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse