Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udpegning af hotspots og forretningsudvikling langs Østersøruten

Opgaven i dette udbud omhandler udpegning og forretningsudvikling af aktører på Østersøruten. Formålet er at skabe og gennemføre et forløb for udvalgte erhvervsdrivende langs Østersøruten, således at de bedst muligt kan profilere sig over for og tage imod cykelgæster i deres virksomhed. Opgaven er primært rettet mod overnatningsaktører.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-11-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-11-2019)
Titel Udpegning af hotspots og forretningsudvikling langs Østersøruten
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven i dette udbud omhandler udpegning og forretningsudvikling af aktører på Østersøruten. Formålet er at skabe og gennemføre et forløb for udvalgte erhvervsdrivende langs Østersøruten, således at de bedst muligt kan profilere sig over for og tage imod cykelgæster i deres virksomhed. Opgaven er primært rettet mod overnatningsaktører.
Deadline 05-12-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christine Jürgensen
Kontakt E-mail: cju@kystognaturtursime.dk
Telefon: +45 22734934
Modtagers firmanavn Dansk Kyst og Naturturisme
Adresse for modtagelse af tilbud cju@kystognaturturisme.dk