Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 197-477615

Kort beskrivelse

Kontrakten vedrører afhjælpning af skader ved tagene på boligbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør, Danmark, idet der er konstateret huller, buler og deformationer i flere af disse. Byggeskadefonden estimerer, at udbedringen beløber sig til op til 100 000 000 DKK.

Der er tale om et tillæg til allerede indgået hovedentrepriseaftale af 20.6.2013, da der ikke er klarhed over, hvem der har ansvaret for skaderne ved tagene.

Således er der ikke enighed mellem Byggeskadefonden og E&P herom, hvorfor der i skrivende stund verserer syn og skøn herom.

Eftersom E&P i sidste halvår af 2019 opstarter facadearbejder i Vapnagaard, indgår Byggeskadefonden og E&P tillægsaftale til hovedentreprisekontrakten om udbedringen af skaderne ved tagene, selvom der endnu ikke er klarhed over ansvarsplaceringen.

Læs mere
Ordregiver Byggeskadefonden
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477615-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed