Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2019/S 184-448085

Kort beskrivelse

Leverandøren skal yde Drifts, Service og -Logistikydelser for LP Sjælland i henhold til LP Sjællands løbende bestillinger af TeleKit's i forbindelse med at borgere bliver henvist og visiteret til telemedicinsk hjemmemonitorering.

Landsdelsprogram Sjælland er etableret som et tværsektorielt samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og de alment praktiserende læger i Region Sjælland. Landsdelsprogram Sjælland varetager på vegne af samarbejdets partnere det daglige driftsansvar for afvikling og understøttelse af tværsektorielle telemedicinske forløb.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448085-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse