Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2020/S 065-154887

Kort beskrivelse

SKI udbyder rammeaftale 50.30 vedrørende levering af møbler og service i forbindelse med anskaffelse af møbler til kontormiljøer, kantinemiljøer og mødemiljøer. Sortimentet på rammeaftalen omfatter skriveborde, skrivebordsstole, borde og stole til anvendelse i mødelokaler og kantiner o.lign., skærmvægge og skrivebordslamper samt et lille – frivilligt - sortiment af dialogmøbler.

Herudover indgår der et mindre omfang af tjenesteydelser som en del af rammeaftalen, f.eks. udarbejdelse af tegninger, vedligeholdelse af møbler samt rådgivning om bortskaffelse af brugte møbler.

Rammeaftalen er forpligtende for de kunder, som har tilsluttet sig aftalen. Den enkelte kunde har i forbindelse med tilslutningen kunnet vælge hvilke hovedproduktgrupper, de ønskede at forpligte sig til at aftage. Det fremgår af SKI's bilag A, hvem der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen og for hvilke hovedproduktgrupper. En mindre del af af de udbudte produkter er frivillige at aftage for samtlige kunder.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 07-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154887-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (20-09-2019)

Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 182-442414

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442414-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale vedrørende levering af møbler, herunder kontormøbler, mødemøbler, barmøbler og kantinemøbler benævnt 50.30 Møbler.

Udbuddet forventes gennemført som et begrænset udbud.

Rammeaftalen retter sig mod kommunale kunder, der forpligter sig til at foretage deres indkøb af standard administrative kontormøbler inden for det udbudte sortiment på rammeaftalen. Der vil dog være mulighed for, at også andre SKI-kunder kan tilslutte sig aftalen. Denne mulighed gælder ikke statslige kunder og de 5 regioner.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på det kommende udbud, samt for at gøre opmærksom på, at SKI afholder teknisk dialog via platformen www.comdia.com Den tekniske dialog er netop igangsat.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442414-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse