Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 172-419845

Kort beskrivelse

Som forberedelse af udbuddet afholder Odense Kommune høring. Formålet er at indsamle markedets erfaringer og holdninger til en række spørgsmål, som bygger på Odense Kommunes overvejelser.

Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at afgive bemærkninger til øvrige emner og generelle kommentarer der kan være relevant for Odense Kommune, i forbindelse med det kommende udbud.

Høringen kan findes på følgende adresse - https://www.comdia.com/odensekommune/ide-udbud/vintervaerksted

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419845-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse