Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2019/S 160-393727

Kort beskrivelse

Holmegårdskolen skal udbygges med 1 spor, så den går fra at være en 2-sporet til en 3-sporet skole. I den forbindelse skal eksisterende skolebygninger ombygges og renoveres. Dertil skal der opføres 2 nye bygninger til hhv. indskoling og Udskoling.

Den nye indskolingsbygning skal opføres vest for den eksisterende hovedbygning og nord for den eksisterende idrætshal. Bygningen har et bruttoetageareal på 2 442 m2.

Den nye udskolingsbygning skal opføres øst for den eksisterende hovedbygning og har et bruttoetageareal på 2 048 m2.

Store dele af eksisterende skolebygning skal renoveres og ombygges. I vest-fløjen placeres mellemtrin (3-6 klasse) og SFO.

Skolen er i drift under hele byggeperioden, og byggeriet forventes udført i 2 etaper. Der skal under byggeperioden opstilles pavilloner til delvis genhusning på grunden. Genhusningen er ikke en del af hovedentreprisen men skal koordineres hermed.

Læs mere
Ordregiver Hvidovre Kommune
Deadline 23-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393727-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse