Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 148-363211

Kort beskrivelse

Hvidovre Kommunen gennemfører opførelse af nye skolebygninger til indskolingen og til udskolingen, samt ombygninger i eksisterende skolebygning for Holmegårdsskolen i Hvidovre.

I forbindelse med byggeriet, er der behov for genhusning af h. h. v. indskolen, mellemskolen og udskolen. Indskolen og mellemskolen i en 1. etape i perioden 2020/ 2021. Udskolen i etape 2 i perioden 2021/ 2022.

Derfor ønsker Hvidovre Kommune at etablere midlertidige skolefaciliteter i en pavillonbygning ved Holmegaardsskolen. Placeringen er på eksisterende idrætsanlæg umiddelbart syd for skolen.

Tilbudsgiver skal udover produktion, transport, opstilling/ hjemtagning og idriftsætning af genhusningspavillon, også i sit tilbud have indeholdt eventuelle omforandringer af skolepavillonen mellem 1. etape og 2. etape, leje af pavillon i en periode jf. udbudstidsplanen.

Læs mere
Ordregiver Holmegårdsskolen, Hvidovre Kommune
Deadline 22-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363211-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse