Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 145-357187

Kort beskrivelse

Vestforbrænding (VF) agter at iværksætte et udbud om behandling og afsætning af plast fra husholdninger i efteråret 2019. I den forbindelse har VF behov for at gå i dialog med markedet for afdække, hvad markedet kan byde ind med af reel genanvendelse af husstandsindsamlede plast. VF inviterer på denne baggrund potentielle tilbudsgivere til at deltage i individuelle dialogmøder med VF. Se nærmere under punkt II.2.4.

Læs mere
Ordregiver Vestforbrænding
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357187-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse