Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2019/S 135-332490

Kort beskrivelse

Ringsted Kommune har vedtaget ”Handleplan for klimatilpasning”, hvor en ca. 1,8 km lang strækning af Roskildevej i Benløse udpeget som indsatsområde. Tillæg 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 fastlægger, at Benløse, herunder den pågældende strækning af Roskildevej, skal separatkloakeres. Derudover indeholder lokalplan 133 retningslinjer for Roskildevejs udvikling og peger på indsatser rettet mod forskønnelse og forbedrede trafikale forhold langs vejen. Dette udbud samler de respektive indsatser i ét samlet projekt. Ringsted Kommune og Ringsted Spildevand (samlet Ordregiver) ønsker at udbyde en totalrådgivningsopgave, der skal sikre etableringen af en integreret løsning, som opfylder formålene med de respektive indsatser. Til dette formål har Ordregiver fået udarbejdet et dispositionsforslag, som med den udbudte totalrådgivningsopgave skal videreprojekteres, udbydes til udførelse og siden udføres.

Læs mere
Ordregiver Ringsted Kommune
Deadline 30-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332490-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse