Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr 2019/S 125-305635

Kort beskrivelse

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitetshospital har gennem en lang årrække anvendt high-resolution orbitrap-baseret massespektrometri samt tripple-quadrupole massespektrometri til kvantitative analyser af proteiner og metabolitter mv. i en lang række kliniske prøver i både forskningsmæssige og rutine-diagnostiske sammenhænge. De systemer, vi ønsker, skal være 100% kompatibelt med eksisterende systemer både analyseteknisk og softwareteknisk. Dette skal sikre, at metoderne er kompatible og metoderne kan flyttes mellem instrumenterne – både mellem tripple quadrupole instrumenterne og mellem orbitrap instrumenterne - uden ændringer i opsætning af software og hardware eller ”gen-udvikling” af eksisterende statistiske modeller til databehandling. Afdelingen råder i dag over yderligere et Thermo Fisher Orbitrap LC-MSMS system samt 4 tripple-quadrupole LC-MS/MS systemer, som alle anvendes til blandt andet (Se videre i punkt II.2.4).

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Medicoteknik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305635-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed