Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2019/S 130-319088

Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå kontrakt for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Kontrakterne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg.

Der indgås i dette udbud særskilte delaftaler (udbudsnumre) med udgangspunkt i en regionsinddeling. Regionsinddelingen er nærmere specificeret i varelisten i udbudsmaterialet.

Sygehusapotekerne i regionerne kan foretage indkøb i henhold til de rammeaftaler, der indgås vedr. de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 09-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319088-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (02-07-2019)

Lægemidler 2019/S 124-302272

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302272-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå kontrakt for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Kontrakterne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg.

Der indgås i dette udbud særskilte delaftaler (udbudsnumre) med udgangspunkt i en regionsinddeling. Regionsinddelingen er nærmere specificeret i varelisten i udbudsmaterialet.

Sygehusapotekerne i regionerne kan foretage indkøb i henhold til de rammeaftaler, der indgås vedr. de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 25-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302272-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse