Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkæologiske tjenester 2019/S 120-295445

Kort beskrivelse

Kontrakten vedrører udførelse af arkæologiske undersøgelser med det formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v.i projektet Baltic Pipe.

Det følger af museumsloven (LBK nr. 358 af 8.4.2014) kapitel 2 og kapitel 8, at udførelse af denne type opgaver skal udføres af de danske museer. Direktivet finder derfor ikke anvendelse på den nævnte tjenesteydelseskontrakt, jf. art 22 i forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU). Kontrakten er undtaget for udbudspligt grundet opgaven skal udføres af en part, som har eneret til at levere ydelsen i henhold til lov eller administrativ bestemmelse.

Energinet har undersøgt ovenstående hos Slots- og Kulturstyrelsen, som skriftligt bekræfter uden forbehold, at museumsloven giver det fornødne grundlag for eksklusiv rettigheder til de omhandlende museer.

Læs mere
Ordregiver Energinet Gas TSO
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295445-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed