Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 118-289616

Kort beskrivelse

Markedsdialog for at afsøge mulige forbedringer af tidligere udsendt udbudsmateriale til rådgiveropgaven i forbindelse med oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns havn.

Markedsdialogen foretages, fordi Kystdirektoratet har til hensigt at genudbyde rådgiveropgaven.

Læs mere
Ordregiver Kystdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289616-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse