Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Delvis nedrivning, ny- og ombygning af Fårvang Ældrecenter

Silkeborg Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse i forbindelse med en delvis nedrivning ny- og ombygning af Fårvang Ældrecenter med tilhørende udenoms arealer – parkering.
Udbuddet gennemføres iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (Tilbudsloven).

Der gennemføres et begrænset udbud med mulighed for forhandling og med forudgående prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 3 - 5 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen. Afgivelse af et koditiosmæssigt tilbud vil blive honoreret.

Visionen for Fårvang Ældrecenter
Fårvang Ældrecenter - Det lokale ældrecenter og det naturlige valg som plejecenter og som samlingssted for de ældre borgere i lokalområdet.

Landsbytankegangen er omdrejningspunktet, hvor alle kender alle, og hvor der er omtanke for hinanden. Fårvang Ældrecenteret skal afspejle lokalområdet, hvor folk vil hinanden, og hvor der er rummelighed til alle. Mantraet er småt og godt, hvor der er fokus på hjemlighed, nærhed og hygge i trygge omgivelser. Ældrecenteret bliver fornyet, men fastholder fortsat charmen fra det gammeldags, så det bliver et sted, hvor du føler dig velkommen lige så snart du kommer indenfor – både som borger, pårørende og besøgende. Det er derfor vig-tigt, at man i indretningen tænker i varme farver og materialer, så huset ikke blot bliver nyt og hvidt. Fårvang Ældrecenter skal være et hjem frem for en institution. Med øje for at bi-beholde hjemligheden skal huset indrettes demensvenligt både ude og inde, så alle borgere trives.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-06-2019)
Titel Delvis nedrivning, ny- og ombygning af Fårvang Ældrecenter
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Silkeborg Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse i forbindelse med en delvis nedrivning ny- og ombygning af Fårvang Ældrecenter med tilhørende udenoms arealer – parkering.
Udbuddet gennemføres iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (Tilbudsloven).

Der gennemføres et begrænset udbud med mulighed for forhandling og med forudgående prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 3 - 5 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen. Afgivelse af et koditiosmæssigt tilbud vil blive honoreret.

Visionen for Fårvang Ældrecenter
Fårvang Ældrecenter - Det lokale ældrecenter og det naturlige valg som plejecenter og som samlingssted for de ældre borgere i lokalområdet.

Landsbytankegangen er omdrejningspunktet, hvor alle kender alle, og hvor der er omtanke for hinanden. Fårvang Ældrecenteret skal afspejle lokalområdet, hvor folk vil hinanden, og hvor der er rummelighed til alle. Mantraet er småt og godt, hvor der er fokus på hjemlighed, nærhed og hygge i trygge omgivelser. Ældrecenteret bliver fornyet, men fastholder fortsat charmen fra det gammeldags, så det bliver et sted, hvor du føler dig velkommen lige så snart du kommer indenfor – både som borger, pårørende og besøgende. Det er derfor vig-tigt, at man i indretningen tænker i varme farver og materialer, så huset ikke blot bliver nyt og hvidt. Fårvang Ældrecenter skal være et hjem frem for en institution. Med øje for at bi-beholde hjemligheden skal huset indrettes demensvenligt både ude og inde, så alle borgere trives.
Annonceret 11-06-2019 kl. 15.00
Deadline 08-08-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Der henvises til Prækvalifikationsbetingelserne
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mwmxivwcbw
Ordregiver Silkeborg Kommune
Udvælgelseskriterier Hvis der er mere end 3 - 5 egnede ansøgere, foretager Silkeborg Kommune en udvælgelse af de 3 - 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.
Silkeborg Kommune lægger ved udvælgelsen særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:
• Arkitekt- og landskabskompetencer vedrørende indretning af demensvenlige ple-jecentre og servicearealer herunder både bolig og udearealer.
Adresse Søvej 1
8600
Silkeborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45215213-3 - Opførelse af plejehjem
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Nej
Kontaktperson Torben Østergaard
Kontakt E-mail: ton@d-k2.dk
Telefon: +45 30665186
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mwmxivwcbw