Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien 2019/S 105-257194

Kort beskrivelse

Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og –forsyning. Som en del af Aalborg Forsyning agter Nordjyllandsværket A/S at gennemføre en markedsdialog, hvis primære formål er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, at Aalborg Forsyning kan tage stilling til, hvilken potentiel løsningsmodel inden for geotermisk energi der er mest optimal for borgerne i Aalborg Kommune, at Aalborg Forsyning arbejder videre med.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257194-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed