Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 160-395152

Kort beskrivelse

Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og -forsyning. Som en del af Aalborg Forsyning udbyder Nordjyllandsværket A/S derfor opførelsen af et geotermisk anlæg på ca. 10 anlæg af 10 MW med en samlet kapacitet på ca. 100 MW. Ordregiver har valgt at udbyde projektet som en konkurrencepræget dialog, da den tidligere markedsdialog har vist, at en tættere dialog med markedet er nødvendig for at identificere den løsningsmodel, inden for en turnkey-leverance af geotermisk energi, der er mest optimal for borgerne i Aalborg Kommune.

Læs mere
Ordregiver Nordjyllandsværket A/S
Annonceret 21-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 21-08-2019 kl. 10.00
Deadline 17-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395152-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed

Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (03-06-2019)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien 2019/S 105-257194

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257194-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og –forsyning. Som en del af Aalborg Forsyning agter Nordjyllandsværket A/S at gennemføre en markedsdialog, hvis primære formål er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, at Aalborg Forsyning kan tage stilling til, hvilken potentiel løsningsmodel inden for geotermisk energi der er mest optimal for borgerne i Aalborg Kommune, at Aalborg Forsyning arbejder videre med.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S
Annonceret 03-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-06-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257194-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed