Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Supercykelstibro over Esbjerg Banegård

Esbjerg Kommune ønsker at etablere en stibro over banearealet ved Esbjerg Banegård. Projektet er en del af et større supercykelstiprojekt, hvor der etableres cykelstiforbindelse fra Esbjerg Centrum til Østbyen, der er en del af Esbjerg Kommunes vision om at binde byen sammen i en øst-vest gående akse. Super-cykelstiprojektet vil fremme fremkommeligheden og trafiksikkerheden for bløde trafikanter og dermed bidrage positivt til udviklingen i Esbjerg Kommune. I dag kan der kun ske krydsning af banearealet ved Frodesgade nord for banegården og ved Borgergade syd for banegården. Esbjerg Kommune ønsker i fremtiden at flytte de bløde trafikanter til Baggesens Allé, hvor supercykelstiforbindelsen etableres og i den forbindelse er der behov for en ny stiforbindelse over banearealet i umiddelbar nærhed hertil.
Projektet omfatter i hovedtræk 6 delelementer:
1. Rullerampe
2. Tilslutningsfag mod vest
3. Hovedfag
4. Tilslutningsfag mod øst
5. Rampe
6. Parkeringsplads øst

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-06-2019)
Titel Supercykelstibro over Esbjerg Banegård
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Esbjerg Kommune ønsker at etablere en stibro over banearealet ved Esbjerg Banegård. Projektet er en del af et større supercykelstiprojekt, hvor der etableres cykelstiforbindelse fra Esbjerg Centrum til Østbyen, der er en del af Esbjerg Kommunes vision om at binde byen sammen i en øst-vest gående akse. Super-cykelstiprojektet vil fremme fremkommeligheden og trafiksikkerheden for bløde trafikanter og dermed bidrage positivt til udviklingen i Esbjerg Kommune. I dag kan der kun ske krydsning af banearealet ved Frodesgade nord for banegården og ved Borgergade syd for banegården. Esbjerg Kommune ønsker i fremtiden at flytte de bløde trafikanter til Baggesens Allé, hvor supercykelstiforbindelsen etableres og i den forbindelse er der behov for en ny stiforbindelse over banearealet i umiddelbar nærhed hertil.
Projektet omfatter i hovedtræk 6 delelementer:
1. Rullerampe
2. Tilslutningsfag mod vest
3. Hovedfag
4. Tilslutningsfag mod øst
5. Rampe
6. Parkeringsplads øst
Deadline 07-10-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier 1
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/956afbbc-d675-416d-8f19-a07da3764588/homepage
Ordregiver Esbjerg Kommune
Skønnet kontraktsum 18000000 DKK
Udvælgelseskriterier Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:
-Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årsomsætning på DKK 50 mio. for de seneste tre disponible regnskabsår.
-Tilbudsgiver skal mindst have en soliditetsgrad på 12 % i det seneste disponible regnskabsår.
Mindstekrav til teknisk og faglig formåen:
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte stålbroer med en samlet længde på minimum 20 meter indenfor de seneste 3 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte broer over jernbane i drift, der har været underlagt Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975" indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte kranløft af brokonstruktioner eller tilsvarende på minimum 100 ton indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver (eller dennes underentreprenør) skal være godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark. Ansøgning om godkendelse kan hentes på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere referencer på nøglemedarbejder for områderne projektledelse, stålarbejder, samt betonarbejder, der godtgør min. 5 års relevant erfaring fra lignende opgaver. Lignende opgaver omfatter her nyanlæg af broer for Vejdirektoratet, Banedanmark eller nyanlæg af broer med et spænd på mindst 25 m indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere referencer på nøglemedarbejder for SR-ledelse der godtgør min. 5 års relevant erfaring med SR-ledelse ved renovering eller nyanlæg af broer omfattet af Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975".
Adresse Frodesgade 30
6700
Esbjerg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45221000-2 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Steen Nielsen
Kontakt E-mail: skn@cowi.com
Telefon: +45 56401762
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[24-06-2019 22:39:33]
Ny tilbudsfrist

Åbn tidligere version 14-05-2019 Luk tidligere version 14-05-2019
Titel Supercykelstibro over Esbjerg Banegård
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Esbjerg Kommune ønsker at etablere en stibro over banearealet ved Esbjerg Banegård. Projektet er en del af et større supercykelstiprojekt, hvor der etableres cykelstiforbindelse fra Esbjerg Centrum til Østbyen, der er en del af Esbjerg Kommunes vision om at binde byen sammen i en øst-vest gående akse. Super-cykelstiprojektet vil fremme fremkommeligheden og trafiksikkerheden for bløde trafikanter og dermed bidrage positivt til udviklingen i Esbjerg Kommune. I dag kan der kun ske krydsning af banearealet ved Frodesgade nord for banegården og ved Borgergade syd for banegården. Esbjerg Kommune ønsker i fremtiden at flytte de bløde trafikanter til Baggesens Allé, hvor supercykelstiforbindelsen etableres og i den forbindelse er der behov for en ny stiforbindelse over banearealet i umiddelbar nærhed hertil.
Projektet omfatter i hovedtræk 6 delelementer:
1. Rullerampe
2. Tilslutningsfag mod vest
3. Hovedfag
4. Tilslutningsfag mod øst
5. Rampe
6. Parkeringsplads øst
Deadline 01-07-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier 1
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/956afbbc-d675-416d-8f19-a07da3764588/homepage
Ordregiver Esbjerg Kommune
Skønnet kontraktsum 18000000 DKK
Udvælgelseskriterier Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:
-Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årsomsætning på DKK 50 mio. for de seneste tre disponible regnskabsår.
-Tilbudsgiver skal mindst have en soliditetsgrad på 12 % i det seneste disponible regnskabsår.
Mindstekrav til teknisk og faglig formåen:
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte stålbroer med en samlet længde på minimum 20 meter indenfor de seneste 3 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte broer over jernbane i drift, der har været underlagt Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975" indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte kranløft af brokonstruktioner eller tilsvarende på minimum 100 ton indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver (eller dennes underentreprenør) skal være godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark. Ansøgning om godkendelse kan hentes på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere referencer på nøglemedarbejder for områderne projektledelse, stålarbejder, samt betonarbejder, der godtgør min. 5 års relevant erfaring fra lignende opgaver. Lignende opgaver omfatter her nyanlæg af broer for Vejdirektoratet, Banedanmark eller nyanlæg af broer med et spænd på mindst 25 m indenfor de seneste 5 år.
-Tilbudsgiver skal kunne præsentere referencer på nøglemedarbejder for SR-ledelse der godtgør min. 5 års relevant erfaring med SR-ledelse ved renovering eller nyanlæg af broer omfattet af Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975".
Adresse Frodesgade 30
6700
Esbjerg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45221000-2 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Steen Nielsen
Kontakt E-mail: skn@cowi.com
Telefon: +45 56401762