Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg 2019/S 088-211160

Kort beskrivelse

Med ønske om at klimatilpasse, herunder aflede overfladevand, og separatkloakere oplandet til Ringsted Station, udbyder Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Kontrakt om totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station. Genstandsfeltet for den udbudte totalrådgivning er separatkloakering, klimatilpasning, renovering og udskiftning af vand- og fjernvarmeledninger, samt varetagelse af dialog med og kommunikation til borgere og relevante interessenter. Den udbudte totalrådgivning vil være koncentreret om oplandet til Ringsted Station, særligt med fokus på Fynsgade, Sjællandsgade og Stationsområdet. Projektet indbefatter en række overordnede mål. Der ønskes en integreret løsning, hvor de overordnede mål understøtter hinanden. Den tilbudte løsning skal aktivt medvirke til, at anlægsarbejdet udføres på en så hensigtsmæssig og økonomisk effektiv måde som muligt.

Læs mere
Ordregiver Ringsted Kommune
Deadline 04-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211160-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse