Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ejendomsservice 2019/S 085-204610

Kort beskrivelse

I forbindelse med omstrukturering af organisationen med udlicitering af opgaver udbydes et omfattende aftalekompleks vedrørende tilbagevendende standardopgaver og bestillingsopgaver (supplerende opgaver) inden for entreprenør- og serviceopgaver hermed i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47.

Tilbudsgiver indtræder ved tildeling af kontrakt i et aftalekompleks som leverandør og underleverandør for Aalborg Havn koncernens selskaber samt Aalborg Havn koncernens kunder i en 6 årig periode løbende fra den 1.1.2020 til 31.12.2025.

Der henvises til det samlede udbudsmateriale med de vedlagte kontrakter (bilag) og underbilag.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Havn Logistik A/S
Deadline 19-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204610-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed