Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 084-198920

Kort beskrivelse

Thisted kommune udbyder leverance af fersk fisk til storkøkkener.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest den 22.5.2019 kl. 23:59, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der modtages herefter, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål der modtages senere end 6 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

Total forventede værdi - inklusiv optioner - 1 450 000 DKK.

Rammeaftalen er gældende i 24 måneder fra 1.9.2019 til 31.8.2021, med mulighed for 2 optioner à hver op til 12 måneder på uændrede vilkår og priser; option kan med et skriftligt varsel på 3 måneder til kontrakthaver aktiveres. Ordregiver træffer afgørelsen om hvorvidt rammeaftalen skal forlænges.

Læs mere
Ordregiver Thisted Kommune
Deadline 04-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198920-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse