Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programpakke til business intelligence-formål 2019/S 074-175412

Kort beskrivelse

Kontrakt om udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT-baseret HR-personaleplanlægningsværktøj (HR2P), der ved anvendelse af data tilgængelig i Forsvarets DeMars (via Forsvarets Fiin-net), skal kunne understøtte beslutningsprocesser i forbindelse med produktionsmålsfastlæggelse på såvel kort som lang sigt, samt i relation til faktuel geografisk bemanding.

For de konkrete krav til HR2P henvises til Kontrakten og Bilag 3 (kravspecifikationen).

I efteråret 2018 opstartede FMI udviklingsarbejdet af et sådant planlægningsværktøj. Udviklingsarbejdet blev imidlertid indstillet ultimo 2018, og FMI’s egen version af planlægningsværktøjet (”FMI-løsningen”) er således ikke færdigudviklet. Tilbudsgiveren har mulighed for, men ikke en pligt til, at inddrage FMI-løsningen i sit tilbud/løsningsforslag, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 5.2 og udbudsbetingelsernes bilag C (FMI-løsningen).

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Deadline 27-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175412-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse