Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udredningsprojekt for helhedsplaner for særligt klimafølsomme vandløbssystemer

Regeringens ekspertudvalg udkom i december 2017 med en rapport til ændret vandløbsforvaltning.
Ekspertudvalget fremsatte en række anbefalinger til tiltag/ændringer inden for vandløbsområdet og
som opfølgning på disse anbefalinger skal der gennemføres en række udredningsprojekter for at
forbedre det faglige grundlag med henblik på implementering af de fremsatte anbefalinger.
Formålet med nærværende projekt er at udvikle et koncept, der kan danne grundlag for helhedsplaner for særligt klimafølsomme vandløbssystemer og at få udviklet en metode til identificering af særligt klimafølsomme vandløbssystemer.

Ud over ovennævnte indeholder opgaven desuden en option på op til 100 timer som omfatter analyse af eventuelle spørgsmål der udspringer af ovennævnte udredningsprojekt. Det vil stå Miljøstyrelsen frit for, hvorvidt der vil gøres brug af den tilbudte option.

Opgaven løses som en kontraktmæssig opgave.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-04-2019)
Titel Udredningsprojekt for helhedsplaner for særligt klimafølsomme vandløbssystemer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Regeringens ekspertudvalg udkom i december 2017 med en rapport til ændret vandløbsforvaltning.
Ekspertudvalget fremsatte en række anbefalinger til tiltag/ændringer inden for vandløbsområdet og
som opfølgning på disse anbefalinger skal der gennemføres en række udredningsprojekter for at
forbedre det faglige grundlag med henblik på implementering af de fremsatte anbefalinger.
Formålet med nærværende projekt er at udvikle et koncept, der kan danne grundlag for helhedsplaner for særligt klimafølsomme vandløbssystemer og at få udviklet en metode til identificering af særligt klimafølsomme vandløbssystemer.

Ud over ovennævnte indeholder opgaven desuden en option på op til 100 timer som omfatter analyse af eventuelle spørgsmål der udspringer af ovennævnte udredningsprojekt. Det vil stå Miljøstyrelsen frit for, hvorvidt der vil gøres brug af den tilbudte option.

Opgaven løses som en kontraktmæssig opgave.
Deadline 16-05-2019 kl. 16.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Adresse Haraldsgade 53
2100
København Ø
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Dennis Søndergård Thomsen
Kontakt E-mail: desth@mst.dk
Telefon: +45 51520499