Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 073-172927

Kort beskrivelse

Region Syddanmark, Odense Universitetshospital (OUH), udbyder totalrådgivning vedrørende byggeprojektet ombygning af dele af Stærmosegårdsvej 6, 5230 Odense M, med henblik på etablering af henholdsvis Plasmaferesecenter og AiB celleterapilaboratorium.

Der er tale om et byggeprojekt omfattende 2 byggesager i samme ejendom, idet Region Syddanmark, OUH, ønsker begge byggesager håndteret af samme rådgiver og udbudt ved samme licitation.

Idet der skal aflægges særskilt byggeregnskab for hver af de 2 byggesager, som har adskilt økonomi, skal der forventeligt bl.a. gennemføres brugerproces og udarbejdes separat projektmateriale for hver byggesag, ligesom også andre af opgaverne i forbindelse med rådgivningen vil være påvirket heraf.

Der er udarbejdet byggeprogrammer for hver af de 2 byggesager.

Projektets samlede anlægssum er på 35 100 000 DKK for de 2 byggesager tilsammen.

Udførelsen af byggeriet forventes udbudt i fagentrepriser i licitation henhold til tilbudsloven.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Odense Universitetshospital (OUH)
Deadline 13-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172927-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse